Тхыпкъылъэм фэгъэхьыгъэу (Аlfabe hakkında)

Çerkesce (Batı dialekti) Alfabesinde 66 harf vardır. 3 tane basit sessiz (а, э, ы), 7 tane difton (ikili ünlü) (е, и, о, у, ё, ю, я)  ve 56 tane de sessiz harf vardır consonants (б, в, г, гу, гъ, гъу, д, дж, дз, дзу, ж, жъ, жъу, жь, з, й, к, ку, къ, къу, к1, к1у, л, лъ, л1, м, н, п, п1, п1у, р, с, т, т1, т1у, ф, х, хъ, хъу, хь, ц, цу, ц1, ч, чъ, ч1, ш, шъ, шъу, ш1, ш1у, щ, ъ, ь, 1, 1у). Sesleri yazıda göstermek için kril harfleri kullanılır. Birleşik harfler (digram ve trigraf) bir veya iki harfin birleşiminden oluşur. Örneğin:

Çerkesce dili (Batı dialekti)bir sessiz harfi cıkarmak icin  iki tane okunmayan sessiz harf kullanılan üç-katmanlı sessiz harf serisine sahiptir(б, п, п1; д, т, т1; дз, ц, ц1; дж, ч, к1 vb.). Sessiz harflerin çoğu serttir (жь, л, ч, щ, лъ, дж) ama yumuşak harfler de vardır (жь, л, ч, щ, лъ, дж). Telaffuz edilen ve edilmeyen harfler eşlenmiştir: г-гу, гъ-гъу, къ-къу, хъ-хъу, жъ-жъу, ш1-ш1у, шъ-шъу, 1-1у.Telaffuz edilen sesler (y sesisinin kullanıldığı sesler) iki şekilde gösterilebilir, modern Çerkesce dilinde aşağıdaki çeşitleri vardır: гу-го, гъу-гъо, дзу-дзо, жъу-жъо, къу-къо, п1у-п1о, т1у-т1о, хъу-хъо, шъу-шъо, ш1у-ш1о, 1у-1о. к1 harfi iki farklı sesi temsil eder.

Diftonların iki sesten oluştuğuna dikkat edilmelidir:

Ъ (sertleştirme işareti) ve Ь (yumuşatma işareti) belli bir sesi karşılamazlar.Harfleri oluşturan ayrı ayrı kısımlara  sembol /işaret denir.Harfler  ve sesler tek sembollü veya çok sembollü(iki veya üç) olabilir.