Тхыпкъэу Къу къу. Едэlун. Тхын (Letter Къу къу. Listen. Write)

Сыдэущтэу тхыпкъэр птхыщта (How to write a letter):

Видео десэм еплъ (Watch the video lesson):

мэкъу – hay

къуапэ – angle

ныкъо – half

Къутамэм мы1эрысэ пыт. – There is an apple on the branch.