Адыгэ Тхыпкъылъэ (Circassian Аlphabet). English. (Available 4 months)

Module 1 Адыгэ тхыпкъылъэм фэгъэхьыгъ (About the alphabet of the Circassian language (Western dialect, literary))
Unit 1 Тхыпкъылъэм фэгъэхьыгъэу (On the alphabet)  - Preview
Unit 2 Тхыпкъылъэ (Alphabet). Едэlун (Listen)
Unit 3 Тхыпкъэ купхэр (Letter groups) 1  - Preview
Unit 4 Тхыпкъэ купхэр (Letter groups) 2
Module 2 Тхыпкъэхэу (Letters) а, у, м, э, ы, н
Unit 1 Тхыпкъэу А а. Едэlун. Тхын (Letter А а. Listen. Write)  - Preview
Unit 2 Тхыпкъэу У у. Едэlун. Тхын (Letter У у. Listen. Write)  - Preview
Unit 3 Тхыпкъэу М м. Едэlун. Тхын (Letter М м. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Э э. Едэlун. Тхын (Letter Э э. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Ы ы. Едэlун. Тхын (Letter Ы ы. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Н н. Едэlун. Тхын (Letter Н н. Listen. Write)
Module 3 Тхыпкъэхэу (Letters) и, о, р, с ш, т
Unit 1 Тхыпкъэу И и. Едэlун. Тхын (Letter И и. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу О о. Едэlун. Тхын (Letter О о. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Р р. Едэlун. Тхын (Letter Р р. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу С с. Едэlун. Тхын (Letter С с. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Ш ш. Едэlун. Тхын (Letter Ш ш. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Т т. Едэlун. Тхын (Letter Т т. Listen. Write)
Module 4 Тхыпкъэхэу (Letters ) l, lу, п, к, ку, къ
Unit 1 Тхыпкъэу I l. Едэlун. Тхын (Letter I l. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу lу lу. Едэlун. Тхын (Letter lу lу. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу П п. Едэlун. Тхын (Letter П п. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу К к. Едэlун. Тхын (Letter К к. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Ку ку. Едэlун. Тхын (Letter Ку ку. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Къ къ. Едэlун. Тхын (Letter Къ къ. Listen. Write)
Module 5 Тхыпкъэхэу (Letters) къу, кl, кlу, е, д, х
Unit 1 Тхыпкъэу Къу къу. Едэlун. Тхын (Letter Къу къу. Listen. Write)  - Preview
Unit 2 Тхыпкъэу Кl кl. Едэlун. Тхын (Letter Кl кl. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Кlу кlу. Едэlун. Тхын (Letter Кlу кlу. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Е е. Едэlун. Тхын (Letter Е е. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Д д. Едэlун. Тхын (Letter Д д. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Х х. Едэlун. Тхын (Letter Х х. Listen. Write)
Module 6 Тхыпкъэу (Letters) з, б, щ, ж, дж, г
Unit 1 Тхыпкъэу З з. Едэlун. Тхын (Letter З з. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Б б. Едэlун. Тхын (Letter Б б. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Щ щ. Едэlун. Тхын (Letter Щ щ. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Ж ж. Едэlун. Тхын (Letter Ж ж. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Дж дж. Едэlун. Тхын (Letter Дж дж. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Г г. Едэlун. Тхын (Letter Г г. Listen. Write)
Module 7 Тхыпкъэхэу (Letters) гу, гъ, гъу, ч, хь, хъ
Unit 1 Тхыпкъэу Гу гу. Едэlун. Тхын (Letter Гу гу. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Гъ гъ. Едэlун. Тхын (Letter Гъ гъ. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Гъу гъу. Едэlун. Тхын (Letter Гъу гъу. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Ч ч. Едэlун. Тхын (Letter Ч ч. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Хь хь. Едэlун. Тхын (Letter Хь хь. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Хъ хъ. Едэlун. Тхын (Letter Хъ хъ. Listen. Write)
Module 8 Тхыпкъэхэу (Letters) хъу, в, тl, тlу, пl, пlу
Unit 1 Тхыпкъэу Хъу хъу. Едэlун. Тхын (Letter Хъу хъу. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу В в. Едэlун. Тхын (Letter В в. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Тl тl. Едэlун. Тхын (Letter Тl тl. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Тlу тl.у Едэlун. Тхын (Letter Тlу тlу. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Пl пl. Едэlун. Тхын (Letter Пl пl. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Пlу пlу. Едэlун. Тхын (Letter Пlу пlу. Listen. Write)
Module 9 Тхыпкъэхэу (Letters) л, лъ, лl, жь, жъ, жъу
Unit 1 Тхыпкъэу Л л. Едэlун. Тхын (Letter Л л. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Лъ лъ. Едэlун. Тхын (Letter Лъ лъ. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Лl лl. Едэlун. Тхын (Letter Лl лl. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Жь жь. Едэlун. Тхын (Letter Жь жь. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Жъ жъ. Едэlун. Тхын (Letter Жъ жъ. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Жъу жъу. Едэlун. Тхын (Letter Жъу жъу. Listen. Write)
Module 10 Тхыпкъэхэу (Letters) ц, цу, цl, я, чъ, чl
Unit 1 Тхыпкъэу Ц ц. Едэlун. Тхын (Letter Ц ц. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Цу цу. Едэlун. Тхын (Letter Цу цу. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Цl цl. Едэlун. Тхын (Letter Цl цl. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Я я. Едэlун. Тхын (Letter Я я. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Чъ чъ. Едэlун. Тхын (Letter Чъ чъ. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Чl чl. Едэlун. Тхын (Letter Чl чl. Слушать. Listen. Write)
Module 11 Тхыпкъэхэу (Letters) шъ, шъу, шl, шlу, ф, й
Unit 1 Тхыпкъэу Шъ шъ. Едэlун. Тхын (Letter Шъ шъ. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Шъу шъу. Едэlун. Тхын (Letter Шъу шъу. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Шl шl. Едэlун. Тхын (Letter Шl шl. Listen. Write)  - Preview
Unit 4 Тхыпкъэу Шlу шlу. Едэlун. Тхын (Letter Шlу шlу. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Ф ф. Едэlун. Тхын (Letter Ф ф. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Й й. Едэlун. Тхын (Letter Й й. Listen. Write)
Module 12 Тхыпкъэхэу (Letters) дз, дзу, ю, ё, ь, ъ
Unit 1 Тхыпкъэу Дз дз. Едэlун. Тхын (Letter Дз дз. Listen. Write)
Unit 2 Тхыпкъэу Дзу дзу. Едэlун. Тхын (Letter Дзу дзу. Listen. Write)
Unit 3 Тхыпкъэу Ю ю. Едэlун. Тхын (Letter Ю ю. Listen. Write)
Unit 4 Тхыпкъэу Ё ё. Едэlун. Тхын (Letter Ё ё. Listen. Write)
Unit 5 Тхыпкъэу Ь ь. Едэlун. Тхын (Letter Ь ь. Listen. Write)
Unit 6 Тхыпкъэу Ъ ъ. Едэlун. Тхын (Letter Ъ ъ. Listen. Write)